2018-03-20 09:51Pressmeddelande

​Återinförd fastighetsskatt skulle slå hårt mot Uppsala län

I år träder den nya småhustaxeringen i kraft som genomförs vart tredje år. Uppsala län får en genomsnittlig ökning med 30 procent. Störst höjning sker i Håbo med 40 procent, följt av Enköping 34 procent och Älvkarleby 33 procent.

SCB har på uppdrag av Skattebetalarnas Förening räknat fram de nya genomsnittliga taxeringsvärdena för länets åtta kommuner. I Knivsta är det högst med 2 953 000 kronor följt av Uppsala 2 875 000 kronor och Håbo 2 503 000 kronor.

Årets kraftiga upptaxering kan emellertid passera länets småhusägare tämligen obemärkt förbi. Detta tack vare den kommunala fastighetsavgiften som är förutsägbar och har ett takbelopp, som i år uppgår till 7 812 kronor. Med den gamla fastighetsskatten hade det istället blivit kraftiga skattehöjningar.

Allt fler röster höjs dock för en återinförd fastighetsskatt. Senast i raden är SNS Konjunkturråd som nyligen föreslog en återgång till den gamla fastighetsskatten, med skillnaden att de vill inkludera även bostadsrätter. Det skulle innebära chockhöjd skatt med tiotusentals kronor per år för en stor del av länets hushåll.

- Att förslaget kommer från en så ansedd institution som SNS är oroväckande och risken är att fastighetsskatten blir aktuell i samband med den skattereform som allt fler vill se, säger Sofia Linder, chefekonom på Skattebetalarna.

För ett genomsnittligt småhus i Knivsta och Uppsala med ett marknadsvärde på cirka 3,9 miljoner skulle fastighetsskatten i år uppgå till ca 29 000 kronor. Skatten skulle se motsvarande ut för en bostadsrätt. Det kan jämföras med dagens fastighetsavgift med ett tak på 1 337 kronor för en bostadsrätt och 7 812 kronor för en villa.

- En bostad ger inga intäkter så länge man äger den. En återinförd fastighetsskatt är inte bara orättvis, den skapar också otrygghet för Sveriges hushåll. När fastighetsskatten gjordes om och fick ett tydligt takbelopp var det på goda grunder, säger Sofia Linder.

Tabell. Prognos av 2018 års taxeringsvärden för Uppsala läns småhus

Sorterat efter kommun med högst genomsnittligt taxeringsvärde

Förändring Genomsnittligt *Motsvarar ett Dagens Återgång till en
Kommun 2018 taxeringsvärde* marknadsvärde fastighetsavgift fastighetsskatt,1%
Knivsta 30% 2 953 000 3 937 332 7 812 29 530
Uppsala 29% 2 875 000 3 833 332 7 812 28 750
Håbo 40% 2 503 000 3 337 332 7 812 25 030
Enköping 34% 1 833 000 2 443 999 7 812 18 330
Östhammar 22% 1 342 000 1 789 333 7 812 13 420
Tierp 29% 941 000 1 254 666 7 058 9 410
Älvkarleby 33% 940 000 1 253 333 7 050 9 400
Heby 28% 844 000 1 125 333 6 330 8 440
Uppsala län 30% 2 087 000 2 782 666 7 812 20 870
Riket 26% 1 924 000 2 565 333 7 812 19 240

För mer information: Sofia Linder, chefekonom Skattebetalarna 070-425 37 41

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult