2018-03-20 09:52Pressmeddelande

​Återinförd fastighetsskatt skulle slå hårt mot Skåne

I år träder den nya småhustaxeringen i kraft som genomförs vart tredje år. Skåne får en genomsnittlig ökning med 18 procent, vilket är högt men lägre än rikets 26 procent. Störst höjning sker i Malmö med 25 procent, följt av 23 procent i Burlöv, Kävlinge och Skurup.

SCB har på uppdrag av Skattebetalarnas Förening räknat fram de nya genomsnittliga taxeringsvärdena för länets 33 kommuner. I Vellinge är det högst med 3 661 000 kronor följt av Lomma 3 380 000 kronor och Lund 3 059 000 kronor.

Årets upptaxering kan emellertid passera länets småhusägare tämligen obemärkt förbi. Detta tack vare den kommunala fastighetsavgiften som är förutsägbar och har ett takbelopp, som i år uppgår till 7 812 kronor. Med den gamla fastighetsskatten hade det istället blivit märkbara skattehöjningar.

Allt fler röster höjs dock för en återinförd fastighetsskatt. Senast i raden är SNS Konjunkturråd som nyligen föreslog en återgång till den gamla fastighetsskatten, med skillnaden att de även vill inkludera bostadsrätter. Det skulle innebära chockhöjd skatt med tiotusentals kronor per år för en stor del av länets hushåll.

- Att förslaget kommer från en så ansedd institution som SNS är oroväckande och risken är att fastighetsskatten blir aktuell i samband med den skattereform som allt fler vill se, säger Sofia Linder, chefekonom på Skattebetalarna.

För ett genomsnittligt småhus i Vellinge med ett marknadsvärde på knappt 4,9 miljoner kronor skulle fastighetsskatten i år uppgå till ca 36 600 kronor. Skatten skulle se motsvarande ut för en bostadsrätt. Det kan jämföras med dagens fastighetsavgift med ett tak på 1 337 kronor för en bostadsrätt och 7 812 kronor för en villa.

- En bostad ger inga intäkter så länge man äger den. En återinförd fastighetsskatt är inte bara orättvis, den skapar också otrygghet för Sveriges hushåll. När fastighetsskatten gjordes om och fick ett tydligt takbelopp var det på goda grunder, säger Sofia Linder.

Tabell. Prognos av 2018 års taxeringsvärden för Skånes småhus

Sorterat efter kommun med högst genomsnittligt taxeringsvärde

Förändring Genomsnittligt *Motsvarar ett Dagens Återgång till en
Kommun 2018 taxeringsvärde* marknadsvärde fastighetsavgift fastighetsskatt, 1%
Vellinge 20% 3 661 000 4 881 332 7 812 36 610
Lomma 21% 3 380 000 4 506 666 7 812 33 800
Lund 21% 3 059 000 4 078 666 7 812 30 590
Malmö 25% 2 961 000 3 947 999 7 812 29 610
Båstad 10% 2 712 000 3 615 999 7 812 27 120
Helsingborg 14% 2 708 000 3 610 666 7 812 27 080
Burlöv 23% 2 419 000 3 225 333 7 812 24 190
Höganäs 21% 2 416 000 3 221 333 7 812 24 160
Staffanstorp 22% 2 411 000 3 214 666 7 812 24 110
Kävlinge 23% 2 324 000 3 098 666 7 812 23 240
Svedala 21% 2 197 000 2 929 333 7 812 21 970
Ängelholm 15% 2 087 000 2 782 666 7 812 20 870
Landskrona 20% 1 968 000 2 623 999 7 812 19 680
Ystad 22% 1 899 000 2 531 999 7 812 18 990
Trelleborg 18% 1 860 000 2 479 999 7 812 18 600
Simrishamn 18% 1 687 000 2 249 333 7 812 16 870
Skurup 23% 1 555 000 2 073 333 7 812 15 550
Eslöv 21% 1 506 000 2 007 999 7 812 15 060
Kristianstad 17% 1 378 000 1 837 333 7 812 13 780
Åstorp 14% 1 166 000 1 554 666 7 812 11 660
Höör 10% 1 071 000 1 428 000 7 812 10 710
Bjuv 12% 1 012 000 1 349 333 7 590 10 120
Svalöv 17% 962 000 1 282 666 7 215 9 620
Tomelilla 14% 917 000 1 222 666 6 878 9 170
Sjöbo 12% 902 000 1 202 666 6 765 9 020
Hörby 5% 887 000 1 182 666 6 653 8 870
Hässleholm 17% 877 000 1 169 333 6 578 8 770
Bromölla 15% 859 000 1 145 333 6 443 8 590
Klippan 13% 795 000 1 060 000 5 963 7 950
Örkelljunga 3% 671 000 894 666 5 033 6 710
Perstorp 1% 652 000 869 333 4 890 6 520
Osby 14% 650 000 866 666 4 875 6 500
Östra Göinge 10% 542 000 722 666 4 065 5 420
Skåne län 18% 1 988 000 2 650 666 7 812 19 880
Riket 26% 1 924 000 2 565 333 7 812 19 240

För mer information: Sofia Linder, chefekonom Skattebetalarna 070-425 37 41

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult