2018-03-20 09:54Pressmeddelande

​Återinförd fastighetsskatt skulle slå hårt mot Halland

I år träder den nya småhustaxeringen i kraft som genomförs vart tredje år. Hallands län får en genomsnittlig ökning med 25 procent. Störst höjning sker i Varberg med 32 procent, följt av Falkenberg 31 procent och Kungsbacka 26 procent.

SCB har på uppdrag av Skattebetalarnas Förening räknat fram de nya genomsnittliga taxeringsvärdena för länets sex kommuner. I Kungsbacka är det högst med 3 222 000 kronor följt av Varberg 2 256 000 kronor och Halmstad 2 022 000 kronor.

Årets kraftiga upptaxering kan emellertid passera länets småhusägare tämligen obemärkt förbi. Detta tack vare den kommunala fastighetsavgiften som är förutsägbar och har ett takbelopp, som i år uppgår till 7 812 kronor. Med den gamla fastighetsskatten hade det istället blivit kraftiga skattehöjningar.

Allt fler röster höjs dock för en återinförd fastighetsskatt. Senast i raden är SNS Konjunkturråd som nyligen föreslog en återgång till den gamla fastighetsskatten, med skillnaden att de vill inkludera även bostadsrätter. Det skulle innebära chockhöjd skatt med tiotusentals kronor per år för en stor del av länets hushåll.

- Att förslaget kommer från en så ansedd institution som SNS är oroväckande och risken är att fastighetsskatten blir aktuell i samband med den skattereform som allt fler vill se, säger Sofia Linder, chefekonom på Skattebetalarna.

För ett genomsnittligt småhus i Kungsbacka med ett marknadsvärde på ca 4,3 miljoner kronor skulle fastighetsskatten i år uppgå till ca 32 200 kronor. Skatten skulle se motsvarande ut för en bostadsrätt. Det kan jämföras med dagens fastighetsavgift med ett tak på 1 337 kronor för en bostadsrätt och 7 812 kronor för en villa.

- En bostad ger inga intäkter så länge man äger den. En återinförd fastighetsskatt är inte bara orättvis, den skapar också otrygghet för Sveriges hushåll. När fastighetsskatten gjordes om och fick ett tydligt takbelopp var det på goda grunder, säger Sofia Linder.

Tabell. Prognos av 2018 års taxeringsvärden för Hallands småhus

Sorterat efter kommun med högst genomsnittligt taxeringsvärde

Förändring Genomsnittligt *Motsvarar ett Dagens Återgång till en
Kommun 2018 taxeringsvärde* marknadsvärde fastighetsavgift fastighetsskatt,1%
Kungsbacka 26% 3 222 000 4 295 999 7 812 32 220
Varberg 32% 2 256 000 3 007 999 7 812 22 560
Halmstad 22% 2 022 000 2 695 999 7 812 20 220
Falkenberg 31% 1 634 000 2 178 666 7 812 16 340
Laholm 14% 1 190 000 1 586 666 7 812 11 900
Hylte 9% 546 000 728 000 4 095 5 460
Hallands län 25% 2 153 000 2 870 666 7 812 21 530
Riket 26% 1 924 000 2 565 333 7 812 19 240

För mer information: Sofia Linder, chefekonom Skattebetalarna 070-425 37 41

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult