2005-08-09 13:38Pressmeddelande

Årets skatter intjänade

Imorgon, den 10 augusti, infaller skattefridagen. Det är den dag då en normalinkomsttagare har arbetat ihop till årets skatter och kan börja tjäna pengar åt sig själv.

En svensk medelinkomsttagare betalar 60,3 procent av sin inkomst i skatt. Omräknat innebär det att 221 av årets 365 dagar går i skatt. Först den 222:a dagen – 10 augusti – går lönen till den egna privata konsumtionen.

– Tre av fem kronor går i skatt för en normalinkomsttagare. Men eftersom många skatter är dolda är det få som vet hur lite de får behålla av sin inkomst. Genom skattefridagen vill vi uppmärksamma hur mycket man som vanlig löntagare betalar i skatt, säger Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas förening.

Delas skatteuttaget upp så åtgår årets första tre månader till arbetsgivaravgifterna. 1 april t o m 27 juni för kommunalskatten. Och 28 juni till den 9 augusti för att betala moms, punktskatter och statsskatt.

– Vi vill att skatterna synliggörs. Som ett första steg bör arbetsgivaravgiften växlas mot lön. Arbetsgivaravgiften är inget annat än en extra skatt på arbete, säger Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas förening.

Även förra året inföll skattefridagen 10 augusti. 2003 och 2002 inföll dagen 8 respektive 7 augusti.

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=4204

Faktabladet ”Skattefridagen 2005” kan hämtas via http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=9845

För mer information kontakta:
Christian Ekström, presschef, Skattebetalarnas förening, 0709-71 66 66, christian.ekstrom@skattebetalarna.se

Skattebetalarnas förening är en ideell organisation, med över hundratusen medlemmar, som verkar för bättre valuta för skattepengarna och sänkt skattetryck. Mer information om Skattebetalarnas förening hittas enklast på vår hemsida www.skattebetalarna.se.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult