2018-04-26 09:51Pressmeddelande

Årets Helmer Fredriksson pris till Mohammed Khoban och Cecilia Lejon

null

Idag delas Helmer Fredriksson stiftelsens pris ut. Årets prissumma uppgår till 250 000 kronor. Helmer Fredriksson stiftelses ändamål är att främja sparsamhet med skattebetalarnas medel och minska slöseriet inom den offentliga sektorn. De två personer som i år får dela på priset är:

Cecilia Lejon:

Cecilia Lejon tilldelas Helmer Fredrikssons stiftelses pris av Skattebetalarnas Förening för sitt arbete i arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborg. Cecilia har genom sitt ledarskap, nytänkande och nyttjande av ny teknik minskat administration och handläggningstider. Något som gynnat Trelleborgs invånare men också tjänat som inspiration för andra kommuner.

Cecilia Lejon var chef för arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborg fram till i oktober 2017 och under hennes ledning har tiden det tar mellan att en ansökan om stöd lämnats in och ett möte med en arbetsmarknadssekreterare kortats från upp till nio månader ner till en arbetsdag. Vidare har ansökan om bistånd robotiserats, vilket ökat rättssäkerheten och möjliggjort att resurser kan läggas på annat.

Mohammed Khoban:

Mohammed Khoban tilldelas Helmer Fredrikssons stiftelses pris av Skattebetalarnas Förening för sitt arbete med den ekonomiska styrningen i Österåkers kommun. Mohammed har på ett föredömligt sätt kombinerat finansiell optimering av mål-, budget- och kvalitetsstyrning med en ansvarsfull hantering med skattemedel. Något som innebär att Österåkers kommun har kunnat sänka skatten med två kronor och 88 öre sedan 2003 parallellt med att kvaliteten har ökat i skolan och omsorgen.

Mohammed Khoban har jobbat i Österåkers kommun i tjugofem år varav de senaste tre som budget- och kvalitetschef.

Årets pristagare delar på årets prissumma som uppgår till 250 000 kronor.

Helmer Fredriksson stiftelses ändamål är att främja sparsamhet med skattebetalarnas medel och minska slöseriet inom den offentliga sektorn. Priset går till den person, eventuellt två personer, som enligt Skattebetalarnas styrelse gjort den största insatsen under den gångna tidsperioden för att främja sparsamhet och effektivitet inom den offentliga förvaltningen. Stiftelsen grundades 1997 genom en testamentsgåva från Helmer Fredriksson i Linköping (1924-1996) som också önskade att Skattebetalarnas Förening skulle åta sig förvaltningen. 

Tidigare pristagare har varit Ing-Marie Ekström, tidigare chef för Brynäs Hälsocentral (2010) och Sophia Dijobaridis, journalist och redaktör för ”Kommungranskarna” (2014).

För mer information: Christian Ekström, vd Skattebetalarna 070-971 66 66

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult