2005-03-03 13:39Pressmeddelande

Annika Billström får syndernas förlåtelse

Skattebetalarnas förening välkomnar att socialdemokraterna i Stockholm kritiserar partiledningens tal om skattehöjningar och istället pekar på möjligheten till besparingar.

Skattebetalarnas förening har senaste året hamrat in budskapet att skattepengar ska användas till rätt saker på rätt sätt. Självklart finns det en stor potential att spara inom stat, kommun och landsting. Genom att analysera segment för segment efter principen många bäckar små blir en stor å kan man lätt hitta både sådant som inte bör göras alls med skattemedel och sådant som kan göras mycket effektivare.

Att finansborgarrådet i Stockholm, Annika Billström, nu genom sin artikel på DN-debatt visar att hon tagit till sig detta budskap är utmärkt. Det hade naturligtvis varit bättre om hon kommit till denna insikt tidigare och satsat på effektiviseringar istället för att höja skatten med 50 öre det första hon gjorde som finansborgarråd. Varje månad sedan dess har varje stockholmare tvingats avstå en extra hundralapp på grund av detta.

Skattebetalarnas förening kan dock tänka sig att ge Annika Billström absolution för detta om hon nu verkligen menar allvar och slår in på en annan väg. Då kan hon bli ett viktigt föredöme för alla andra svenska politiker. En Saul som går från att förfölja skattesänkare till att förkunna deras budskap.

– Äntligen en ledande socialdemokrat som tydligt säger att det går att vara sparsam med skattepengar och genom prioriteringar och effektiviseringar minska utgifterna utan att välfärden försämras, säger Robert Gidehag, VD för Skattebetalarnas förening. Förhoppningsvis kan vi nu se fram emot en kamp mellan politiker om vilka som är bäst på att hushålla med medborgarnas pengar. Inte om vilka som är bäst på att lova nya utgifter.

”Det blir större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över nittionio rättfärdiga.” (Lukas 15:7)
-------------------------------

För mer information kontakta informationschef Torsten Svenonius 070-29 28 204

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=4204


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult