2015-03-16 07:53Pressmeddelande

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU

Ny statistik visar att Sverige har EU:s och EFTA:s snabbast växande sysselsättningsgrad bland personer över 65 år. Sedan år 2006 har sysselsättningsgraden ökat med över sex procentenheter – mer än en procentenhet högre än i Norge som är tvåa på listan.

Sverige följt av Norge och Schweiz. Så ser topplistan ut över de EU- och Efta-länder som har snabbast växande andel personer över 65 år som arbetar. Det framgår av ny statistik som organisationen Skattebetalarna har tagit fram med hjälp av Eurostat för perioden 2006 till och med senast inrapporterade data för det tredje kvartalet 2014.

-Det här är verkligen glädjande nyheter. Om Sverige ska klara de demografiska utmaningar vi står inför så behöver vi fler som vill jobba längre, säger Joacim Olsson, vd på Skattebetalarna.

Bättre hälsa, förändrade villkor för pensionering och riktade skattelättnader för dem som arbetar vidare är viktiga faktorer till att allt fler seniorer arbetar. Skattebetalarnas granskning visar dock att Sverige i jämförelse med andra länder har haft en accelererande ökningstakt sedan den särskilda löneskatten avskaffades och det förhöjda jobbskatteavdraget infördes år 2007. Det visar ett tydligt samband mellan lägre skatteuttag och fler som förlänger sina arbetsliv. Sambandet mellan lägre skatt och ökad sysselsättningsgrad är större än effekten av reformerat pensionssystem och mer flexibel pensionsålder.

-Förhoppningsvis får dessa nya uppgifter regeringen att ompröva sitt förslag om att återinföra den särskilda löneskatten för äldre vilket skulle öka skatteuttaget och sända helt fel signal. En sådan åtgärd riskerar att bryta den positiva utvecklingen, säger Joacim Olsson.

Bilaga: Rapporten ”Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU” med statistik och grafer som visar EU- och EFTA-ländernas sysselsättningsgrad och dess utveckling 1995 – Q3 2014 (senast tillgängliga data).

För mer information: Joacim Olsson, vd, 0709-69 19 40, Sofia Linder, chefekonom, 0704-25 37 41.

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsbaserad organisation. Vi arbetar för lägre skatter och effektiv användning av skattepengar. www.skattebetalarna.se

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsbaserad organisation. Vi samlar alla som vill ha bättre välfärd och lägre skatter.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult