2016-12-09 11:52Pressmeddelande

​Allvarlig brist på öppenhet

Trots att kommunsektorns utgifter motsvarar cirka en fjärdedel av BNP är information om hur pengarna används påfallande svårtillgänglig. För att spara skattepengar, stärka den lokala demokratin och de kommunala verksamheternas legitimitet bör kommunerna tillgängliggöra sin bokföring digitalt.

Skattebetalarna har i en ny rapport undersökt den världsomspännande öppenhetsrevolutionen och dess konsekvenser för Sverige. Här är offentlighetsprincipen kärnan i en stolt öppenhetstradition. Men i takt med digitaliseringens framfart finns fog för att påstå att Sverige har hamnat på efterkälken när det gäller utvecklingen av metoder för att säkerställa medborgarinsyn i offentlig verksamhet.

– Svenska kommuner bör ta intryck av den internationella trenden mot ökad öppenhet, där exempelvis ekonomiska transaktioner och utgifter görs sökbara genom att den offentliga bokföringen publiceras online, säger Skattebetalarnas vd Christian Ekström.

Öppen kommunal bokföring gör det möjligt att granska hur skattepengarna används och kan i förlängningen ha en återhållsam effekt på politiker och tjänstemän, både när det gäller små och stora utgifter.

– Utan en tydlig, lättillgänglig och faktabaserad redovisning av offentlig verksamhet ökar risken för att människors ställningstaganden görs på felaktiga grunder, säger Christian Ekström.

Med rapporten vill Skattebetalarna ge argument och inspiration till de kommunala politiker och tjänstemän som driver på för att släppa den kommunala bokföringen fri.

Läs mer i bifogad rapport.

För mer information: vd Christian Ekström 070-971 66 66.

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult