2017-06-28 10:52Pressmeddelande

Allt fler skattekronor spenderas i Almedalen

Almedalsveckan växer explosionsartat, från 52 evenemang 2001 till drygt 4 000 (hittills) i år vilket är nytt rekord. År 2005 anordnade 120 unika arrangörer evenemang, i år uppgår siffran till drygt 1 860 stycken. Tillväxten är ännu större för skattefinansierad verksamhet. Totalt har offentliga aktörer mer än tredubblat sina satsningar i Almedalen sedan 2010. I många fall är deltagandet mycket tveksamt.

Skattebetalarna har granskat utvecklingen av politikerveckan sedan starten 1968, och bilden som framträder är en explosionsartad utveckling de senaste åren som inneburit att kostnaderna för att delta blir allt högre. Framför allt har antalet offentliga arrangörer och medverkande ökat i rasande takt. Sedan 2010 har antalet evenemang som gruppen stat, kommuner och landsting arrangerar mer än tredubblats, 154 till 532.

- Att privata företag och organisationer satsar stort i Almedalen är en sak. Men en oroande trend är just detta att fler offentliga aktörer är på plats för varje år som går. Det borde vara en självklarhet för offentliga aktörer att inte spendera skattebetalarnas pengar utan synnerligen goda skäl, säger Skattebetalarnas VD Christian Ekström.

Några exempel som framkommit under Skattebetalarnas granskning är att Malmö stad förra året skickade en delegation på 4 kommunalråd, en politisk sekreterare och 40 tjänstemän till Almedalen. Kostnaden uppgick till mer än en miljon kronor. Jönköping bodde 2016 för 9000 kronor per person och natt. I år arrangerar Uppsala Universitet 48 evenemang och Migrationsverket i 24. Vallentuna kommun har i ett pressmeddelande förklarat att de i år skickar 25 personer från kommunen till Almedalen med syftet att "marknadsföra kommunen och kompetensutveckla personalen”. Deras enda seminarium i egen regi har titeln ”Hur blir kommunen en global magnet?"

- En snabb titt i Almedalskalendariet väcker två viktiga frågor: vad kostar de offentliga aktörernas medverkan och vilken nytta får skattebetalarna av att de är på plats under Almedalsveckan, säger Christian Ekström.

För mer information: Christian Ekström, vd 070-971 66 66, Sofia Linder, chefekonom 070-425 37 41

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult