2003-06-17 09:00Pressmeddelande

700.000 fler måste i arbete

Ny rapport

Det är rimligt att 700 000 fler börjar arbeta i Sverige, anser Danne Nordling, utredningschef i Skattebetalarnas förening med anledning av en kartläggning av olika frånvaroorsaker som föreningen gjort. Om detta skulle lyckas är det möjligt att sänka skatterna motsvarande 11 kr på kommunalskatten, har föreningen räknat ut.

Av Sveriges befolkning skulle 60 procent eller 5,3 miljoner kunna arbeta. Men i genomsnitt är det 2,2 miljoner som inte går till jobbet under en dag. Det beror på olika former av frånvaro som ibland är helt naturlig men ofta mer diskutabel.

Genom att minska frånvaro som beror på sjukskrivning, förtidspension, studier, arbetslöshet, socialbidrag och även öka pensionärernas arbetsdeltagande skulle uppemot 700 000 personer kunna komma i arbete inom fem, sex år menar Skattebetalarna i sin rapport och pekar på behovet av uppstramade regelsystem. Det skulle betyda ökade skatteintäkter på 141 miljarder kronor och motsvarar en sänkning av t ex kommunalskatten med 11 kronor (procentenheter).

En normalinkomsttagare som tjänar 250 000 kr/år skulle då få kommunalskatten sänkt från 75 500 kr till 49 500 kr, eller med 26 000 kronor om året.

Danne Nordling, Utredningschef Tel 08-613 17 25


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult