2006-06-13 13:10Pressmeddelande

620 kronor i månaden i skatt på huset

Skattebetalarnas Förening har gjort en granskning av hur mycket fastighetsskatt svenska hushåll betalar. Den visar att en genomsnittlig familj i riket betalar 7 430 kronor om året i skatt på sitt boende.

– Den kraftiga uppgången på fastighetsmarknaden har inneburit rejält höjda skatter. Det har därmed också blivit väldigt tydligt varför det är så fel med en skatt som inte har någon koppling till vare sig löpande inkomst eller vinst vid försäljning. Många som bott länge i sina hus och inte planerat att flytta tvingas betala alltmer fastighetsskatt. Bara av skälet att grannarna flyttar och säljer för en rejäl hacka, säger Helena Olsson, chefekonom på Skattebetalarnas Förening.

Många hushåll betalar naturligtvis mer än genomsnittet. I hela Sverige finns det 260 000 hushåll som betalar över tusen kronor i månaden och 45 000 som betalar mer än tvåtusen.

De stigande taxeringsvärdena lyfter också upp många hushåll över gränsen för förmögenhetsskatt. I praktiken dubbelbeskattas de på sitt boende. Tas detta med i beräkningen ökar antalet hushåll som betalar mer än tvåtusen kronor i månaden till över 100 000.

Antal hushåll i riket som betalar fastighetsskatt över en viss nivå

Minst 1000 kronor per månad
Minst 2000 kronor per månad

Fastighetsskatt
+ förmögenhetskatt
Fastighetsskatt
+ förmögenhetskatt

261 000
317 000
45 800
106 300

I bilaga 1 finns en nedbrytning länsvis av dessa siffror.

– Fastighetsskatten fördyrar boendet för alla och blir för många en så stor börda att de inte klarar av att bo kvar. Det enklaste och mest rättvisa är att avskaffa den. Att finansiera det under nästa mandatperiod kräver bara utgiftsminskningar på 5 promille per år, säger Helena Olsson.

Hela rapporten ”Fastighetsskatten – en allt tyngre börda för hushållen” kan hämtas via http://www.skattebetalarna.se/rapporter

Bild av Helena Olsson kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/helenaolsson

För mer information kontakta:
Torsten Svenonius, informationschef
070-29 28 204

Skattebetalarnas Förening är en ideell organisation, med över hundratusen medlemmar, som verkar för bättre valuta för skattepengarna och sänkt skattetryck. Mer information om Skattebetalarnas Förening hittas enklast på vår hemsida www.skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult