2022-07-04 04:19Pressmeddelande

22 miljarder i bidrag ger fler arbetslösa

Skattebetalarnas Förening släpper idag en ny rapport, 40 000 fler arbetslösa & höjda bidrag för 22 miljarder, som går igenom regeringens bidrags- och ersättningspolitik under mandatperioden. Rapporten visar att den sammanlagda permanenta bidragsutbyggnaden till dem som inte arbetar uppgår under mandatperioden till 22 miljarder kronor årligen.

- Flera av de här kostnadsdrivande reformerna har beskrivits som ”tillfälliga” men har därefter förlängts och nu går Socialdemokraterna till val på att permanenta de bärande delarna i bidragsfesten. Det är mycket allvarligt. Den här politiken kommer ge bestående avtryck på arbetsmarknadens funktionssätt, ge färre arbetade timmar, ett lägre arbetsutbud och på sikt lägre tillväxt, säger Skattebetalarnas VD Christian Ekström.

Regeringens bidragsutbyggnad medför att den strukturella arbetslösheten ökar med ungefär 40 000 personer. Arbetsutbudet på längre sikt förväntas minska med knappt 90 000 personer på grund av regeringens återinförande av förtidspension, samtidigt som tillväxt och offentliga finanser försvagas.

- Regeringens bidrag gödslar utanförskapet. Det är det sista Sverige behöver i en tid av tilltagande inflation, högre räntor, lägre efterfrågan och sannolikt lägre tillväxt framöver. Nu behövs en politik för fler i arbete. Sänkta bidrag till dem som inte arbetar och sänkta skatter på jobb och företagande vore en bra början, säger Skattebetalarnas chefekonom Erik Bengtzboe.

Rapporten i sin helhet finns på Skattebetalarnas hemsida:

https://skattebetalarna.se/wp-content/uploads/2022/07/SB%E2%80%9340000-fler.pdf

För mer information kontakta:

Christian Ekström, vd, Skattebetalarna, 070- 971 66 66

Erik Bengtzboe, chefekonom, Skattebetalarna, 073-020 96 44

Per Lindgren, kommunikationschef, Skattebetalarna, 072-238 68 10


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation med fler än 40 000 medlemmar. Föreningen grundades 1921 och har sedan dess arbetat för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minska slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan. Vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Per Lindgren
Kommunikationschef
Per Lindgren
Erik Bengtzboe
Chefsekonom
Erik Bengtzboe