2016-03-11 08:06Pressmeddelande

​200 000 pensionärer går miste om utlovad skattesänkning

Trots att regeringen har lovat att sänka skatten för alla pensionärer med en pension upp till 20 000 kronor i månaden suddas årsskiftets skattesänkning ut redan vid en månadspension på 17 617 kronor. Det visar den granskning som Skattebetalarna gjort av regeringens skattesänkning som trädde i kraft vid årsskiftet.

Skattelättnaden har genomförts genom högre grundavdrag för pensionsinkomster. Men regeringen har i sin nya modell för att beräkna grundavdragets storlek och hur många som omfattas av reformen utgått från 2015 års högre prisbasbelopp. I år är prisbasbeloppet 200 kronor lägre. Följden blir att skattelättnaden försvinner vid 211 400 kronor istället för vid 240 000 kronor och 200 000 färre pensionärer än utlovat får sänkt skatt

I den analys som vi presenterar i dag framgår att 200 000 färre pensionärer får del av skattelättnaden än vad regeringen vill ge sken av.

– Regeringen har beskrivit skillnaden i skatt mellan pension och arbetsinkomst som både orättvis och omoralisk och sagt att avskaffandet är en fråga om respekt över generationsgränserna. Mot den bakgrunden är det anmärkningsvärt att regeringen visar bristande respekt för landets pensionärer genom att inte fullt ut backa upp orden i handling, säger Joacim Olsson, vd på Skattebetalarna i en kommentar.

200 000 pensionärer med en pension i inkomstintervallet 211 400 - 240 000 kronor (SCB 2014) går nu miste om den utlovade skattesänkningen. Det innebär att 4 av 10 pensionärer, totalt 800 000, inte omfattas av regeringens skattesänkningar. En halv miljon pensionärer får dessutom höjd kommunalskatt i år, vilket gör att regeringens sänkning av skatt på pension helt äts upp för nära 52 000 pensionärer.

– Det är lätt att få intrycket av att regeringen förbättrar ekonomin för landets pensionärer, men i själva verket ökar skatteuttaget för många äldre, konstaterar Joacim Olsson.


För mer information Joacim Olsson, vd, 0709-69 19 40, Sofia Linder, chefekonom, 0704-25 37 41.

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsbaserad organisation. Vi arbetar för lägre skatter och minskat slöseri med skattepengar. www.skattebetalarna.seSkattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult