2014-05-27 09:27Pressmeddelande

130 000 kronor till Sophia Djiobaridis för främjande av offentlig sparsamhet

Uppdrag Gransknings journalist Sophia Djiobaridis har av Skattebetalarna utsetts till den person som under de senaste fyra åren har bidragit mest till att minska slöseriet i offentlig sektor. Därmed mottar hon ett pris på 130 000 kronor.

Sophia Djiobaridis är redaktör för Uppdrag Gransknings ”Kommungranskarna” på Sveriges Television. Hon har gjort flera avslöjanden om hur skattepengar hanteras ovarsamt runt om i landets kommuner. Det var exempelvis hon som låg bakom det reportage där det avslöjades hur företrädare för Göteborgs kommun lät skattebetalarna betala för klädesplagg och andra märkliga utgifter i samband med en mässa i Cannes.

- Sophia Djiobaridis har inte bara avslöjat och satt fokus på uppenbart slöseri med skattepengar. Hon har även genom en tipskarta involverat medborgarna i granskningen och hennes reportage har sannolikt haft en förebyggande effekt. Bara risken för ett besök från henne torde få många politiker och ledande tjänstemän att avstå från frestelsen att för egen vinning slösa med skattebetalarnas pengar, säger Joacim Olsson, vd för Skattebetalarna, med anledning av utnämningen.

Prissumman på 130 000 kronor kommer från Helmer Fredrikssons ideella stiftelse för främjande av offentlig sparsamhet. Stiftelsens ändamål är att främja sparsamhet med skattebetalarnas medel och minska slöseriet inom den offentliga sektorn. Detta ändamål tillgodoses genom att Skattebetalarnas styrelse utser en eller två personer som enligt styrelsens bedömning har gjort den största insatsen för att främja sparsamhet och effektivitet inom den offentliga förvaltningen. Priset delas ut varje år det är val till riksdagen.

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsbaserad organisation. Vi samlar alla som vill ha bättre välfärd och lägre skatter.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult