2017-03-21 12:02Pressmeddelande

​1,3 miljoner svenskar får mindre än hälften kvar

Regeringen har under mandatperioden höjt eller aviserat höjningar av skatten på arbete med nära 29 miljarder kronor. Enbart smyghöjningarna av den statliga inkomstskatten innebär att 1,3 miljoner personer fick behålla mindre än hälften av den sist intjänade hundralappen 2016. Det motsvarar ungefär var tredje deltidsarbetande eller nära varannan polis, 6 av 10 präster och drygt var tredje barnmorska.

För att illustrera effekterna av regeringens höjda skatter på arbetsinkomster 2016 har Skattebetalarna i en ny rapport granskat ett antal månadsinkomster och hur den slutliga skatten påverkats vid en löneökning på två procent. För dessa inkomsttagare, med månadsinkomster på över 50 000 kronor, ökade den totala skatten i relation till löneökningen med mellan 68 procent och 151 procent jämfört med 2015. Från 65 000 kronor försvann hela årets löneökning eller mer i skatt. Detta är en konsekvens av att brytpunkten för den statliga inkomstskatten frystes på 2015 års nivå och att jobbskatteavdraget minskas med 3 procent på inkomster över 50 000 kronor, men också att Sverige har världens högsta skatter på arbete.

— Det är en farlig väg som regeringen valt genom att höja marginalskatterna på arbete. Det slår mot drivkrafterna för utbildning, entreprenörskap, viljan att jobba extra och göra karriär, säger Sofia Linder, chefekonom på Skattebetalarna.

— Regeringens skattehöjningar drabbar allt fler inkomsttagare och allt fler yrkesgrupper. Det är tydligt att är dags att återuppta en principiell diskussion om skatter. Att ingen ska betala mer än hundra procent av en löneökning i skatt är en grundläggande princip som alla partier borde kunna skriva under på, säger Skattebetalarnas VD Christian Ekström.

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult