2014-06-13 13:38Nyheter

Skattebetalarna kräver att Radiotjänst betalar tillbaka

Kommentar från Skattebetalarna med anledning av att Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast att datorer inte kan beläggas med tv-avgift.

- Detta är en seger för det sunda förnuftet, för yttrandefriheten och för rättssäkerheten. Det är också ett glatt besked till alla företagare som nu slipper betala tv-avgift för sina datorer. Och privatpersoner som valt att inte ha tv slipper både avgiften och indrivningssamtalen från Radiotjänst.

- Det är upprörande att Radiotjänst säger att de inte tänker betala tillbaka inbetalda avgifter. Högsta förvaltningsdomstolen är högsta uttolkare av reglerna om TV-avgift. Om den kommit fram till att det saknats lagstöd för att ta ut avgift för datorer så är det klart att pengarna ska betalas tillbaka om man krävt in avgifterna med stöd av samma lagstiftning.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult