2014-04-22 09:21Nyheter

Skattebetalarna kommenterar s-förslag om sänkt skatt för pensionärer

Skattebetalarnas vd Joacim Olsson kommenterar socialdemokraternas förslag om att finansiera lägre skatt för landets pensionärer med höjd skatt på inkomster över 60 000 kr/mån: 

- Det är viktigt att sänka skatten för landets pensionärer och på så sätt stärka deras köpkraft. Men den finansiering som socialdemokraterna föreslår har uppenbara nackdelar. 

- Det är inte höjd skatt på arbete och utbildning som skapar framtida välstånd och en bättre utveckling av pensionsinkomsterna, utan att fler arbetar och att det lönar sig mer att anstränga sig lite extra på arbetsmarknaden. Att höja skatten på arbete riskerar därför att få negativ effekt för pensionärernas ekonomi.

- Några tiotusentals höginkomsttagare kan inte finansiera avskaffad "pensionärsskatt" för 2 miljoner pensionärer. Även om Sverige skulle gå om Aruba och få världens högsta marginalskatter så skulle de högst osäkra skatteintäkterna helt enkelt inte räcka speciellt långt. Det är också därför det nu lagda förslaget endast räcker till en skattelättnad på 50 kronor 

- Den offentliga sektorns samlade skatteintäkter uppgår till 1 650 miljarder kronor och att helt ta bort skillnaden i skatt mellan pensionärer och löntagare kostar cirka 8 miljarder. Socialdemokraterna borde ta initiativ till en diskussion om vilka skattemiljarder som gör minst nytta och som istället skulle kunna användas till sänkt skatt för landets pensionärer.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult