2014-06-26 08:00Nyheter

Lövens sagostund för pensionärer

null

Det socialdemokratiska utspelet om att avskaffa skatteskillnaden mellan pensionärer och förvärvsarbetande mottogs väl av pensionärsorganisationerna. Det är förvånande. Vallöftet saknar inte bara hållbar finansiering. Det är även så villkorat att de flesta pensionärer aldrig kommer att få del av någon skattelättnad, skriver Skattebetalarnas vd Joacim Olsson. 

Socialdemokraterna vill sänka skatten för pensionärer i tre steg. Inledningsvis ska cirka 100 000 garantipensionärer få sänkt skatt – med 76 kronor i månaden.

Det andra steget ska omfatta dem med inkomster upp till 12 000 kronor. Detta steg är opreciserat i tid, men förhoppningen är att det ska kunna ske under år 2016. 

Löftet är dock villkorat. Det oväntade – exempelvis en sämre ekonomisk utveckling – får inte inträffa. Då skjuts reformen på framtiden. Det är dessutom finansierat med skattehöjningar på företagande och arbete. Det vill säga just sådana åtgärder som ökar risken för att den ekonomiska utvecklingen hämmas. Det oväntade torde således vara att vänta.

Det tredje steget är ett rent luftslott – och här återfinns tre fjärdedelar av de skattesänkningar som Stefan Löven utlovar till landets pensionärer. Lägre skatt är för denna grupp endast att vänta den dag partiet lyckats med konststycket att nå målet om EU:s lägsta arbetslöshet genom att höja just de skatter som slår hårdast mot sysselsättning.

Ekvationen ser ut ungefär så här: Högre skatt på utbildning och entreprenörskap ska få fler att anstränga sig och skapa arbetstillfällen. Högre skatt för att anställa ungdomar ska minska ungdomsarbetslösheten. Högre skatt på restauranger och hushållsnära tjänster ska öka antalet arbetstillfällen inom dessa branscher och på så sätt bana väg för dem med en svag ställning på arbetsmarknaden.

Och när jobben blir fler av dessa skattehöjningar på arbete, ja då ska pensionärerna få lägre skatt. Inte ens Astrid Lindgren hade kunnat skriva en bättre saga.

Mot den bakgrunden är det svårt att förstå varför landets pensionärsorganisationer välkomnar beskedet. Mer naturligt borde ha varit att avkräva tydligare löften, och en mer genomtänkt finansiering.

För lägre skatt för pensionärer är en viktig fråga. Inte för landets ekonomi – även om skattelättnader bidrar till ökad inhemsk efterfrågan – utan för att lägre skatter i sig har ett egenvärde.

Med lägre skatter för pensionärer likväl som för andra förbättras den egna välfärden. Helt vanliga medborgare får ökad disponibel inkomst. Allt fler kan lägga undan en slant varje månad. När visdomstanden måste dras ut eller något annat oförutsett inträffar, så får fler en egen trygghet i form av några tusenlappar på bankkontot.

För den äldre generationen är detta privatekonomiska och frihetliga perspektiv på skattelättnader helt centralt. De flesta kan inte längre förväntas stå till arbetsmarknadens förfogande.  Att öka deras ekonomiska frihet och minska deras beroende av politiska beslut kan därför endast ske genom skattelättnader och en sund ekonomisk politik som bidrar till att pensionsutbetalningarna ökar.

Högre skatter på arbete kan aldrig vara rätt sätt att finansiera lägre skatt för pensionärer. Men ett mer kritiskt förhållningssätt till den offentliga sektorn, dess utgifter och prioriteringar, kan skapa det utrymme för lägre skatter som ökar den egna välfärden för både pensionärer och yrkesverksamma. 

Dessvärre verkar politiker till både höger och vänster numera ha en sak gemensamt – ingen ställer sig frågan om några av de 1 650 skattemiljarderna kanske gör större nytta i medborgarens plånbok.

Joacim Olsson
VD
Skattebetalarna

ps.

Skattebetalarna har under våren drivit en kampanj för att regeringen ska sänka skatten ytterligare för landets pensionärer.

Länk till Skattebetalarnas kampanjsidaOm Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult