2014-02-17 10:38Nyheter

Kommentar: LO blickar mer bakåt än framåt

LO kräver en bred parlamentarisk översyn av skattesystemet (DN-debatt 14/2) och att flera skatter höjs. En i stort sett identisk artikel var införd på DN-debatt 2012-01-25. Att kraven upprepas gör dem tack och lov varken mer legitima eller rimliga.

LO bortser i sin önskan om att driva upp skatteuttaget från att skatteintäkterna efter justering för inflation har ökat med 260 miljarder kronor sedan år 2000. Detta trots att skattetrycket under samma period har sänkts från 51 till 44 procent av BNP. Även räknat per person i arbetsför ålder har skatteintäkterna ökat med tio procent, och uppgår nu till i snitt 270 000 kronor.

För LO är kombinationen av ökade skatteintäkter och lägre skattekvot av oklar anledning något negativt. Istället vill organisationen se kraftigt höjda skattenivåer – sannolikt även om följden skulle bli ökad arbetslöshet och totalt sett lägre skatteintäkter.

För det är just detta som är problemet med LO:s skatteförslag. Höjda skatter behöver inte leda till högre skatteintäkter. Däremot är det väl belagt att orimliga skatter av det slag LO förespråkar kan påverka drivkrafter för företagsamhet, arbete och investeringar samt få negativa effekter för många hushåll med små marginaler.

Att återinföra arvsskatten – som en socialdemokratisk regering avskaffade – skulle exempelvis allvarligt försvåra generationsskiften i små- och medelstora företag. Det skulle vara en direkt företagarfientlig linje.

Att slopa jobbskatteavdraget och beskatta löntagarna hårdare skulle minska drivkrafterna för att jobba. Samtidigt skulle den enskildes möjlighet att spara några kronor till oförutsedda utgifter beskäras – med minskat privat välfärd och trygghet som följd. 

En höjd fastighetsskatt skulle slå hårt mot många hushåll med små marginaler – inte minst skulle LO-familjer som råkar vara bosatta i högt taxerade områden drabbas.

Ungdomar inom framför allt restaurang- och hotellsektorerna skulle vid ett förverkligande av LO-förslaget om höjd moms och högre arbetsgivaravgifter i många fall tvingas byta sina lönebesked mot högre ersättningsnivåer i socialförsäkringssystemen. Att jobblinjen inte står högt i kurs hos LO är på så sätt uppenbart. 

Nej, LO verkar argumentera för att den gamla filmen Sällskapsresan ska bli verklighet igen. I filmen låter en läkare smuggla ut pengar till Spanien för att kunna köpa ett fritidshus. Den tiden är förbi och höga marginalskatter, arvsskatt och höjda skatter på svenskt företagande borde höra historien till.

Sveriges problem är fortfarande för höga skatter på många områden. Skatten på arbete är bestraffande med 69 procents marginalskatt när även skattedelen i arbetsgivaravgiften beaktas. Skatten på kapital är 30 procent medan genomsnittet i vår omvärld är 17 procent. 

Sverige behöver fortsätta att anpassa skattesystemet efter den globaliserade värld vi lever i. Vad Sverige inte har så stort behov av är ett LO som blickar mer bakåt än framåt. 

Joacim Olsson

VD

Skattebetalarnas Förening


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult