2014-05-15 14:29Nyheter

Fakta för skattebetalare 2014

Skriften Fakta för skattebetalare 2014 innehåller 36 skatterelaterade tabeller med tyngdpunkt på det privatekonomiska perspektivet (se PDF-bilaga). Det är en faktaskrift om skatter och offentliga utgifter som vi årligen sammanställer sedan 1966. Här hittar du bland annat skatteskalor och brytpunkter, basbelopp, kommunala skattesatser samt en översikt över statens skatteintäkter och offentliga utgifter.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult