2014-03-26 11:27Nyheter

Därför driver vi kravet på lägre skatt för pensionärer

Skattebetalarna har inlett en kampanj för att regeringen ska sänka skatten ytterligare för landets pensionärer. Kampanjen har fått stort genomslag i TV och tidningar. Här skriver föreningens VD Joacim Olsson om kampanjen och varför föreningen just nu väljer att prioritera frågan.

Det finns många skatter som bör sänkas för att Sveriges framtida konkurrenskraft ska stärkas, för att villkoren för entreprenörer ska förbättras och för att sysselsättning och utbildning ska löna sig mer. Och så finns det skatter som bör sänkas av principiella och privatekonomiska skäl. 

För Skattebetalarna är båda dessa perspektiv centrala. Vi eftersträvar att i vårt opinionsbildande arbete lyfta behovet av lägre skatter på olika sätt och i olika sammanhang. Vi påtalar ofta vikten av att avskaffa värnskatten, av lägre statlig inkomstskatt och lägre och mer enhetlig kapitalbeskattning.

Men skatter kan vara skadliga även om de inte uppenbart påverkar Sveriges tillväxt och sysselsättning. Framför allt därför att de minskar individens utrymme för egna beslut. Att få behålla en större del av sin inkomst ger nämligen ökad makt – för alla utom våra politiska beslutsfattare och för våra myndighetsföreträdare. Att få behålla en större del av sin inkomst handlar även om trygghet – att kunna lägga undan en slant vid månadens slut och att kunna betala oförutsedda utgifter.  

När Skattebetalarnas förening släpper en rapport och startar en kampanj för lägre skatt för landets pensionärer, så är det detta senare perspektiv - det principiella och det privatekonomiska - som står i fokus. Den äldre generationen har fått del av flera skattelättnader under senare år. Men i jämförelse med dem som fortfarande förvärvsarbetar har skattelättnaderna varit ringa.

För ett genomsnittligt pensionärshushåll har skatteuttaget under perioden 2007-2014 varit 104 000 kronor högre än om samma inkomst kommit från aktivt arbete. Detta samtidigt som den reala inkomsten minskat med 3,9 % (att jämföra med + 15,8 % för förvärvsarbetande). Det högre skatteuttaget minskar den äldre generationens makt över sina liv. Samtidigt förfogar våra folkvalda beslutsfattare över hisnande 1 650 skattemiljarder – där endast en tredjedel av pengarna används till vård, skola och omsorg – och argumenterar för "skattesänkarstopp". Vi menar att det finns stora möjligheter att sänka skatter - på företag, på arbete och för pensionärer.    
 
Vår kampanj för lägre skatt för den äldre generationen har vid sidan av det principiella och privatekonomiska perspektivet givetvis även motiverats av att våra medlemmar anser att detta är en prioriterad fråga. I en medlemsundersökning nyligen var det fyra frågor som var extra viktiga – att vi säger nej till höjda skatter, att vi arbetar för att våra skattepengar används mer effektivt, att vi arbetar för lägre skatt för pensionärer och mot skatter som motverkar rörlighet på bostadsmarknaden – så kallade flyttskatter.  

Skattebetalarnas förening kommer att lyfta dessa och andra skattefrågor inför valet, på samma sätt som vi lyfter många exempel på slöseri inom offentlig sektor.

Joacim Olsson

VD Skattebetalarnas Förening

Länk till kampanjsidan


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult