2014-05-13 14:24Nyheter

Därför bör skatterna på våra bostäder sänkas – inte höjas

Vi bidrog till att den gamla fastighetsskatten avskaffades. Nu tar vi fajten mot dem som vill att den ska återinföras. På vår nya kampanjsida kan du enkelt räkna ut hur din fastighetsavgift påverkas av fastighetstaxeringen 2015 – och hur en återinförd fastighetsskatt skulle påverka din ekonomi! 

http://www.skattebetalarna.se/kampanj/fastighetsskatten

Skattebetalarna anser att Sveriges bostadsmarknad behöver lägre flyttskatter och en låg löpande boendebeskattning som är neutral mellan småhus och bostadsrätter. En återgång till den gamla fastighetsskatten skulle vara ett steg i helt fel riktning.

Skattebetalarna anser att oppositionen måste ge klarare besked än hittills: kan ni lova väljarna att ni inte återinför fastighetsskatten i någon form efter valet? Än så länge har inget gemensamt besked getts och partierna har olika förslag i sina budgetalternativ.

Lika viktigt är att både alliansen och oppositionen presenterar förslag på hur flyttskatterna kan reduceras och på så sätt bidra till en bättre fungerande bostads- och arbetsmarknad. Än så länge finns inga vallöften om att åtgärda detta problem.

Våra viktigaste krav:

  • Återinför inte fastighetsskatten. Ett återinförande skulle få förödande privatekonomiska effekter för många husägare med små marginaler.
  • Avskaffa det godtyckliga taxeringssystemet. En massvärderingsmetod kan aldrig bli korrekt i det enskilda fallet och dess blotta existens underlättar ett återinförande av den gamla fastighetsskatten.
  • Sänk flyttskatterna. Reavinstskatten, uppskovsskatten, lagfartsskatten och pantbrevsskatten gör det onödigt kostsamt att flytta och hämmar därmed rörligheten på bostads- och arbetsmarknad. En effekt är att det befintliga bostadsbeståndet inte nyttjas optimalt och att bostadsbristen därmed förvärras.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult