2014-01-26 10:45Nyheter

Artikel i DN: Skattestrid om höjd brytpunkt kommer att prövas juridiskt

DN skriver om Skattebetalarnas initiativ att pröva riksdagens beslut om brytpunkten för statlig skatt. 

- Vi vill att en juridisk prövning ska ge svar på vilket av Riksdagens beslut om brytpunkten som egentligen ska vara vägledande för våra myndigheter. Mycket tyder på att oppositionens agerande inte var i linje med hur Riksdagsordningen ska tolkas och då ska beslutet enligt Regeringsformen inte heller efterlevas av våra myndigheter, säger Skattebetalarnas vd Joacim Olsson och fortsätter:

- I grunden handlar det om var gränsen går för när beslutsfattare av politiska skäl åsidosätter regelverket och våra grundlagar så till den grad att besluten helt enkelt inte ska efterlevas av våra myndigheter. Att frågan prövas är viktigt. Det handlar självfallet om privatekonomi för de 1,7 miljoner löntagare som berörs. Men det är framför allt en fråga om rättssäkerhet, att beslutsfattandet och den följande tillämpningen sker inom de spelregler som regleras av våra grundlagar, säger Joacim Olsson.

Se Skattebetalarnas inlaga till Skatterättsnämnden i bilagan.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult